Oryginalne badania: co to takiego?

Rozpoczynając serię tekstów poświęconych rodzajom artykułów naukowych, na pierwszy ogień idą oryginalne badania. Znane w środowisku akademickim również pod anglojęzyczną nazwą original paper, publikacje te dotyczą wcześniej niepublikowanych wyników badań. Przyjrzyjmy im się z bliska, żeby lepiej zrozumieć, na czym polega ta forma tekstu oraz jak należy ją tworzyć.

Czym są oryginalne badania w kontekście tekstów naukowych?

Oryginalne badania, publikacja oryginalna, artykuł oryginalny – pojęcia te odnoszą się do jednego i tego samego gatunku treści akademickich. We wszystkich tych przypadkach nazwy mówią same za siebie. Mamy bowiem na myśli publikacje wyników badań, które nie ujrzały wcześniej światła dziennego.

Wyjątkowość oryginalnych badań polega na tym, że prezentują one zupełnie nowe wyniki opisane przez autora lub grupę autorów. Ich obecność w świecie nauki sprawia, że możemy poszerzać wiedzę w danym zakresie.Ten rodzaj treści naukowych darzy się najwyższym poważaniem w świecie akademickim, a często liczba takich publikacji może decydować o przyznaniu stopni naukowych. Najczęściej spotkać je można w wartościowych czasopismach międzynarodowych, zaś autorami tekstów są zwykle zespoły naukowców.

Jak wyglądają oryginalne badania naukowe?

W zakresie oryginalnych badań, tekst przeznaczony do publikacji jest zazwyczaj zwięzły i niezbyt długi. Najczęściej mieści się w przedziale od 3000 do 6000 wyrazów, aczkolwiek istnieją również przykłady tekstów dwukrotnie dłuższych. Ostateczna objętość tekstu w dużej mierze zależy od konkretnych wymagań czasopisma, gdzie naukowcy chcą publikować swoje treści.

Oryginalny artykuł naukowy składa się zazwyczaj z kilku istotnych filarów, a mianowicie:

  • Tytuł, który stanowi trafne podsumowanie głównej idei pracy, a jednocześnie jest możliwie jak najkrótszy.
  • Streszczenie, gdzie w kompaktowy sposób podsumowuje się całokształt publikacji, wraz z hipotezą i wynikami.
  • Część zasadnicza, gdzie przedstawia się hipotezę, materiał podstawowy, metody badawcze, wyniki, a także ich interpretację. Jest to najobszerniejsza porcja całego tekstu, gdzie przedstawiamy podejmowany temat, sposoby jego badania oraz interpretacje, a także znaczenie otrzymanych wyników.
  • Podziękowania, czyli sekcję, w której wymienia się każdego, kto pomógł w ostatecznym kształcie publikacji. Mogą to być osoby indywidualne, instytucje sponsorujące, organy finansujące, inni badacze, a nawet członkowie rodziny.
  • Przypisy, które umieszcza się poza tekstem głównym, jeżeli wydawnictwo oczekuje od naukowców przypisów europejskich.
  • Piśmiennictwo, gdzie udostępnia się bibliografię, a więc literaturę przedmiotu oraz literaturę podmiotu, a także wszelkie suplementy.

Należy również zaznaczyć, że poszczególne periodyki naukowe mogą mieć własne specyficzne oczekiwania względem edycji tekstu. Chodzi o kwestie techniczne związane chociażby z rozmiarem czcionki czy interlinią. Warto zadbać o perfekcyjnie przygotowany manuskrypt, ponieważ można w ten sposób zwiększyć swoje szanse na publikację.

Wskazówki, jak pisać oryginalne artykuły naukowe

Planujesz opublikować oryginalne badania i potrzebujesz pomocy w tym zakresie? Z pomocą mogą przyjść profesjonalne usługi redakcji i korekty tekstów naukowych. Publikacje naukowe, a szczególnie w czasopismach międzynarodowych, rządzą się swoimi skomplikowanymi prawami. Żeby sprostać wymaganiom wydawnictw, często trzeba się sporo natrudzić – Biolingual z przyjemnością zabierze sporo ciężaru z Twoich barków.

Warto również przyjrzeć się również kilku użytecznym wskazówkom, które mogą okazać się kluczowe podczas pisania:

  • Regularnie czytaj oryginalne badania innych autorów, co daje podstawę do zrozumienia danego gatunku.
  • Współpracuj z kolegami po fachu, żeby zdobyć cenne doświadczenie w zakresie pisania treści naukowych.
  • Zostań współautorem artykułu, co pozwoli Ci otrzymać cenne doświadczenie z pierwszej ręki.
  • Podejmij pracę recenzenta peer review, dzięki czemu zyskasz wiedzę na temat kluczowych elementów decydujących o jakości artykułów.

Jednocześnie trzeba też przyznać, że oryginalne badania powinny cechować się przejrzystością i czytelnością. Wyniki muszą być przedstawione w sposób klarowny i konkretny, żeby każdy odbiorca właściwie je zrozumiał. Nie wystarczy pomysł oraz nowatorskie badania – potrzeba jeszcze ubrać to wszystko we właściwe słowa.

Nawet pomimo oryginalności pracy, można spotkać się z odrzuceniem artykułu do publikacji. Dzieje się tak z wielu przyczyn, wśród których częstym przypadkiem jest złe przystosowanie do wymogów wydawnictwa, ale też wadliwość pod kątem logicznym oraz metodologicznym.

Warto zatem dołożyć wszelkich starań, aby Twoje oryginalne badania cechowały się najwyższą jakością, jak również wartością dla środowiska akademickiego.

Podsumowanie

Oryginalne badania dotyczyć mogą szerokiej gamy tekstów naukowych, jakie wyróżniają się pod względem swojej nowatorskości. Podczas prac nad tekstem, należy zwrócić uwagę na przestrzeganie schematu podziału poszczególnych fragmentów. Co więcej, w zakresie udostępnienia publikacji kluczowy może być trafny dobór tytułu, a także celny abstrakt. 

Kluczem do sukcesu może okazać się najwyższej klasy korekta i redakcja tekstu, która pozwala autorowi skupić się na badaniach, ściągając z barków stres związany z kwestiami językowymi. Warto o tym pamiętać, ponieważ wymagania wydawnictw naukowych mogą być wysoko zawieszoną poprzeczką. Sięgając po profesjonalną pomoc, uda Ci się ją przeskoczyć.


Bibliografia:

https://www.editage.com/insights/6-article-types-that-journals-publish-a-guide-for-early-career-researchers

https://www.cwauthors.com/article/Different-types-of-scientific-papers

https://poradnik-naukowy.gumed.edu.pl/32625.html

http://publikacje-naukowe.eu/rodzaje-publikacji-naukowych/