Dlaczego warto czytać publikacje naukowe i dyskutować o nich?

Journal Club

Journal Club to spotkania w małym gronie ludzi, którzy zajmują się pewną dziedziną. Spotkania są regularne i mają na celu przede wszystkim głębsze poznanie literatury naukowej właśnie w tej dziedzinie lub dziedzinie pokrewnej. Dodatkowo takie spotkania pomagają w odkrywaniu nowych rozwiązań i pomysłów. Dowiedz się jak wygląda Journal Club i zobacz jak wiele korzyści może nam dać.

Na czym polega Journal Club?

Przykładowo, raz w tygodniu jedna osoba z grupy wybiera artykuł lub publikacje naukową z wybranej dziedziny i wysyła ją do pozostałych członków. Ci maja czas do kolejnego spotkania na zapoznanie się z nią. Kiedy przychodzi czas spotkania, wybrana osoba szczegółowo prezentuje publikacje pod kątem jej słuszności, metod, konkluzji, następnych poczynań, błędów, niedociągnięć i innych interesujących aspektów. Po prezentacji jest czas na szeroką dyskusję na temat każdego z elementów publikacji, które zwróciły uwagę czytelników. To jest właśnie Journal Club!

Korzyści z Journal Club

W Biolingual wiemy, że warto jest regularnie czytać publikacje naukowe i dyskutować o nich. Najważniejszymi korzyściami płynącymi z Journal Club jest:

  • Poznawanie nowej i ciekawej literatury z ważnej dla nas dziedziny
  • Nauka dogłębnej analizy i studiowania całości tekstu
  • Poszerzanie wiedzy naukowej i technicznej
  • Podnoszenie znajomości specjalistycznego języka angielskiego

Każdy członek grupy ma swój sposób czytania i swoją wiedzę. Ponad to każdy uczestnik skupia się na zupełnie innych aspektach pracy i to właśnie, tymi odrębnymi spostrzeżeniami warto jest się dzielić. Tym bardziej, że każda publikacja to nowa wiedza w interesującej nas dziedzinie. Podobnie jest z dyskusją na temat wybranej publikacji. Jest to nic innego jak dodatkowe, inne spojrzenie na ten sam temat.

Warto zacząć jak najszybciej

Z początku, czytanie publikacji może przynieść sporo trudności. Publikacje naukowe w języku angielskim są napisane w dość specyficzny sposób. Głównie poprzez zawarte w nich wątki i koncepty lub metodologię, które są nam nieznane. Z czasem jednak wiele pokrewnych konceptów przewija się wtórnie. Wówczas coraz łatwiej je zapamiętujemy. Dodatkowo nabieramy wprawy i zrozumienia co do metod użytych do przeprowadzenia eksperymentów oraz pozyskania danych. Z czasem jest nam również coraz łatwiej ocenić czy dana metoda została dobrana właściwe oraz czy uzyskane wyniki mają sens.

Dla kogo jest Journal Club?

Regularne spotkania i dyskusje na temat publikacji naukowych w języku angielskim to świetne rozwiązanie zarówno dla młodych naukowców, lekarzy jak i dla „weteranów”, bo wiedzy i praktyki nigdy nie jest zbyt dużo.

W biolingual oferujemy lekcje w formie Journal Club, które znacząco pomagają podnieść umiejętności językowe oraz pozwalają poszerzać zakres wiedzy zarówno naukowej i technicznej. Rozmowy i dialogi specjalistyczne z Biolingual pomogą Ci opanować do perfekcji krytyczne czytanie literatury. Dodatkowo możesz zabrać na lekcje swoich znajomych i wspólnie wybrać tematy rozmów.