Odrzucenie przyjęcia pracy do publikacji – 5 powodów

odrzucenie przyjęcia pracy do publikacji

W świecie nauki jest kilka sposobów na przekazywanie nowo odkrytej wiedzy. Ten najbardziej powszechny to publikacje naukowe w języku angielskim, oczywiście. Proces wydaje się prosty. Opisujemy temat, metody, wyniki i naszą interpretacje tego co zaobserwowaliśmy. Manuskrypt wysyłamy do czasopism o podobnej tematyce i gotowe. W teorii brzmi prosto, ale w praktyce możemy się spotkać z odrzuceniem przyjęcia pracy do publikacji.

Publikacje naukowe po angielsku

Cały proces tworzenia publikacji dla wielu jest ciężki i przez to nie lubiany. Już samo pisanie w języku naukowym jest specyficzne. Dodatkowo trzeba pamiętać o tym, że jeśli chcemy dotrzeć do większego grona czytelników to musimy publikować w międzynarodowych, anglojęzycznych czasopismach. Nasza praca naukowa musi zatem zostać napisana w języku angielskim. Naukowe czasopisma z kolei mają swoje standardy. Poza wymogami dobrej pracy naukowej, są jeszcze wymogi redaktorskie (literackie). O tyle co te pierwsze są oczywiste, tak te drugie często przysparzają rozczarowań i frustracji.

Odrzucenie przyjęcia pracy do publikacji

Jak to możliwe, że dobra praca naukowa może być odrzucona z powodów redaktorskich? Czy może wpłynąć na to zły dobór słów, błędy gramatyczne lub niezrozumiałe zdania? Niestety tak. Powodów odrzucenia może być tak naprawdę kilka:

– brak poprawnej gramatyki lub składni prowadzi do tego, że wątki naukowe są ciężkie do zrozumienia dla czytającego. Zarówno dla odbiorcy, który mówi ojczyście w języku angielskim jak i dla kogoś kto ojczyście w języku angielskim nie mówi;

– jeśli artykuł już na wstępie jest niezrozumiały to skomplikowana wiedza w nim zawarta będzie jeszcze bardziej ciężka do rozszyfrowania i przyswojenia;

– błędy językowe (gramatyczne, składniowe i inne pokrewne) są dużo łatwiejsze do wyłapania niż te techniczne naukowe. W związku z tym dużo bardziej rzucają się w oczy recenzentowi;

– próby kreatywnego pisania po przez używania słów lub zwrotów znaczeń, których nie jesteśmy pewni lub metafor, które są oczywiste dla nas i tylko dla nas, często kończą się wprowadzaniem czytelniaka w zakłopotanie;

– niespełnione wymogi przejrzystego i zwięzłego wprowadzenia i przekazania najistotniejszych wątków pracy.

Prawdziwa wartość pracy dla recenzenta

Praca napisana z wieloma błędami językowymi bardzo szybko traci na wiarygodności czytelnika, a niestety pierwszymi czytelnikami są redaktorzy. Większość z nich wyznaje zasadę: praca jest do odrzucenia, puki autor poprzez treść nie udowodni, że nie jest. Odrzucenie przyjęcia pracy do publikacji z powodów językowych często frustruje autorów, którzy czują uprzedzenie ze strony redaktorów, bo nie mówią ojczyście w języku angielskim. Jako autor, trzeba jednak pamiętać, że aby dostrzec wartość pracy, która często kryje się w szczegółach, przekaz musi być prosty i przejrzysty. Odrzucenie przyjęcia pracy do publikacji ze względów językowych może sprawiać wrażenie uprzedzenia. Należy jednak pamiętać, że redaktorzy podejmujący takie kroki mają w zamyśle w pierwszej kolejności czytelnika, a zaraz potem reputacje danego czasopisma.

Kiedy następuje odrzucenie przyjęcia pracy do publikacji?

W procesie przeglądu pracy, jeśli praca jest ciężka do zrozumienia zostanie odrzucona, puki nie spełni minimalnych wymogów. Na jej miejsce jest dziesiątki innych czekających na swoją szansę. Warto więc, jeszcze przed wysłaniem dobrze zredagować pracę, aby zminimalizować błędy i pomyłki. Kiedy jednak przytrafiła nam się odmowa publikacji ze względów językowych, nie trzeba się złościć. Oznacza to, że osoby zaangażowane w proces recenzji nie były w stanie rozszyfrować naszego przekazu. Jeśli redaktor, czyli osoba, która czyta dziesiątki prac tygodniowo, nie rozumiał naszej pracy, to zwykły czytelnik też będzie miał kłopoty. Nasza ciężka praca pójdzie na marne. Informacja, że nasza praca wymaga językowych poprawek to szansa na jej poprawę, aby jeszcze lepiej przykazywała cenną wiedze. Biolingual powstało właśnie po to, aby pomagać autorom w przejrzystej komunikacji swoich myśli i wyników prac. Jeżeli potrzebujesz pomocy to napisz do nas lub zadzwoń, a my zredagujemy Twoją pracę w sposób zrozumiały dla naukowego świata.

One thought on “Odrzucenie przyjęcia pracy do publikacji – 5 powodów

Comments are closed.