Polityka prywatności

Kim jesteśmy?


Przedmiotem, który zamieszcza informacje w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputer, tablet, smartphone) w formie plików cookies (tzw. „ciasteczka”) i jednocześnie uzyskuje do nich dostęp jest firma Biolingual z siedzibą w Warszawie, adres e-mail: info@biolingual.pl , będąca administratorem Państwa danych osobowych.
Zbierane i wykorzystywane informacje o użytkownikach ograniczamy do niezbędnego minimum, które pozwala nam świadczyć usługi na odpowiednim poziomie. Adres naszej strony internetowej to: https://biolingual.pl.

Formularz kontaktowy

W przypadku zapytań przesyłanych do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego Państwa dane podane w formularzu zapytania, w tym podane przez Państwa dane kontaktowe, zapisujemy wyłącznie w celu rozpatrzenia zapytania oraz na wypadek pytań uzupełniających. Powyższych danych nie przekazujemy osobom trzecim bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym następuje wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdym czasie odwołać. W tym celu wystarczy przesłać do nas drogą e-mailową nieformalne zawiadomienie. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem do chwili odwołania przedmiotowej zgody. Wprowadzone w formularzu kontaktowym dane osobowe pozostają u nas do momentu zażądania przez Państwa ich usunięcia, odwołania zgody na ich zapisywanie lub zakończenia się celu, dla których dane osobowe były zapisywane (np. po ukończonym rozpatrzeniu Państwa zapytania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności okresy przechowywania, pozostają nienaruszone.


Wykorzystywanie zebranych danych osobowych

Biolingual przywiązuje dużą wagę do poszanowania i respektowania praw Internautów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Przedstawiona polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Biolingual zbiera i przetwarza dane osobowe, stosując się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełnia co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych.

 • Zasady przetwarzania danych osobowych:
  1. „zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”,
  2. „ograniczenie celu”,
  3. „minimalizacja danych”,
  4. „prawidłowość”,
  5. „ograniczenie przechowywania”,
  6. „integralność i poufność”.

Wyrażając zgodę na wykorzystanie plików cookie przez Biolingual oświadczasz, że Twoja przeglądarka jest ustawiona w tym zakresie zgodnie z Twoimi preferencjami.

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane?

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem ze strony bilingual.pl będą przetwarzane w następujących celach:

 1. oferowania i sprzedaży usług
 2. prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskania i utrzymania klienta;
 3. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk;
 4. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;

Podstawą prawną przetwarzania danych będzie:

 1. udzielona zgoda;
 2. niezbędność do wykonania usługi lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia kontakt. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.

Kto będzie odbiorcą Twoich danych i gdzie będą one przekazywane?

Twoje dane mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z:

 1. prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook);
 2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przetwarzania danych

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody. Okres, przez jaki Twoje dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować administratora do przetwarzania danych przez określony czas;
 2. okres, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora danych;
 3. okres niezbędny do świadczenia usług Biolingual i zapewnienia niezbędnej obsługi klienta;
 4. okres, na jaki została udzielona zgoda.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne – między innymi pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa może wysyłać do serwera przy każdorazowym odwiedzeniu naszej strony internetowej i które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika.

Na naszej stronie biolingual.pl używamy plików cookies, które zawierają informacje pozwalające nam dostosować treści do Twoich potrzeb, usprawnić działanie naszej strony internetowej oraz analizować ruch na stronie. Stosujemy pliki cookies w celu:

 • zbierania anonimowych statystyk, dzięki którym możemy lepiej poznać oczekiwania użytkowników i rozwijać stronę internetową tak, by była jeszcze bardziej przyjazna,
 • zapewnienia prawidłowego działania wybranych funkcji strony internetowej,
 • optymalizacji strony (tj. dostosowania jej wyglądu do najpopularniejszych urządzeń),

Pliki cookies zawierają m. in. takie dane jak: nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny numer, który został wygenerowany w celu identyfikacji przeglądarki internetowej, z której korzystasz, by połączyć się ze stroną internetową. W plikach cookies często przechowuje się informacje, które są niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej. Pliki cookies mogą przechowywać również unikalny numer identyfikujący urządzenie końcowe użytkownika, na jego podstawie nie jest możliwe ustalenie tożsamości użytkownika.

Zmiana ustawień plików cookie

Jeżeli nie wyrażasz zgody na korzystanie przez nas z plików cookies lub chcesz ograniczyć zakres korzystania z plików cookies, możesz zrezygnować z korzystania z naszej strony internetowej lub zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies, w szczególności zablokować automatyczną obsługę plików cookies (w całości lub w części). Musisz pamiętać, że ograniczenie lub wyłącznie stosowanych przez nas plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności, które są dostępne na naszej stronie internetowej. Więcej informacji na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne jest w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Szczegółowe informacje możesz uzyskać odwiedzając na przykład poniższe strony:

Mozilla
Chrome
Internet Explorer
Safari
Opera

Google reCAPTCHA

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google reCAPTCHA (dalej reCAPTCHA). Dostawcą usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google).

reCAPTCHA umożliwia sprawdzenie, czy dane na naszej stronie internetowej (np. w formularzu kontaktowym) wprowadzone zostały przez człowieka czy zautomatyzowany program. W tym celu, na podstawie różnych czynników, reCAPTCHA analizuje zachowanie użytkowników odwiedzających strony. Powyższa analiza rozpoczyna się automatycznie, po wejściu przez użytkownika na stronę internetową. Do przeprowadzenia analizy reCAPTCHA wykorzystuje różne informacje (np. adres IP, czas trwania wizyty na stronie internetowej czy wykonane przez użytkownika ruchy myszą). Dane zgromadzone podczas analizy przekazywane są do Google.

Analizy reCAPTCHA są w pełni przeprowadzane w tle. Goście strony internetowej nie są informowani o przeprowadzaniu analizy.

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Administrator strony ma uprawniony interes w zakresie ochrony przed bezprawnym, zautomatyzowanym wejściem w posiadanie zabezpieczonych danych komputerowych oraz przed SPAMem.

Dodatkowe informacje: Google reCAPTCHA oraz polityka prywatności Google

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Warszawa, 24.08.2020 r.