Oferta

W BioLingual wspieramy naukowców, lekarzy oraz uczonych w przekazywaniu swojej wiedzy i wyników badań dbając, aby odbywało się to na najwyższym poziomie. Nasze atuty to przede wszystkim doskonała znajomość specjalistycznego języka angielskiego w dziedzinach biologicznych i medycznych. Posiadamy także wieloletnie doświadczenie w pisaniu i publikowaniu prac naukowych. Dzięki prezentowaniu danych oraz wyników badań na międzynarodowych konferencjach naukowych i medycznych wiemy, że naukowy język angielski może sprawić sporo trudności. Korzystając z naszych usług otrzymujesz wsparcie niemalże na każdym etapie pisania i prezentowania pracy.

Korekta i redagowanie tekstów

Korekta służy sprawdzeniu czy gramatyka, składnia zdań lub interpunkcja jest poprawna. Natomiast podczas redagowania upewniamy się, aby myśli autora były odpowiednio przekazane po przez precyzyjny dobór słów i zwrotów. Usługa skierowana do osób piszących samodzielnie prace naukowe oraz inne teksty w języku angielskim.

tłumaczenia tekstów naukowo-językowych

Tłumaczenia tekstów naukowych

Tłumaczenie tekstów w zakresie szeroko pojętych nauk medycznych oraz biologicznych. Szczegółową uwagę poświęcamy na odpowiedni dobór słów oraz zwrotów, tak aby przetłumaczony tekst dokładnie przekazywał myśli, wątki oraz konkluzje autora. Końcowy efekt tłumaczeń Biolingual to przejrzysty i gotowy do publikacji tekst.

rozmowy i dialogi - naukowy język angielski

Rozmowy i dialogi specjalistyczne

Naukowy język angielski różni się od języka używanego na codzień. Podczas lekcji podniesiesz swój poziom i zwiększysz komfort rozmowy na tematy specjalistyczne. Dzięki rozmowom zwiększysz umiejętności językowe, pogłębisz wiedzę naukową oraz opanujesz umiejętności analizowania literatury naukowej. Dodatkowo, możesz wybrać temat rozmów.

Usługi najwyższej jakości

Naukowy język angielski to nasza pasja

Korzystając z naszych usług zawsze otrzymasz profesjonalne i indywidualne podejście. To dzięki ogromnemu doświadczeniu w pisaniu i recenzji prac, grantów oraz artykułów naukowych możemy świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dodatkowo w Biolingual pracują ludzie z ogromną praktyką w prezentowaniu różnych prac na międzynarodowych konferencjach medycznych i naukowych. Naukowy język angielski jest nam bardzo dobrze znany i z przyjemnością pomożemy Ci osiągnąć wyższy poziom w posługiwaniu się nim.