Naukowe CV – jak napisać życiorys naukowy i na co zwrócić uwagę?

Jeżeli zamierzasz aplikować na stanowisko akademickie, przyda Ci się profesjonalnie przygotowane naukowe CV. Jest to Twoja unikatowa wizytówka, dokument poświadczający dotychczasowe kwalifikacje i doświadczenie. Przestrzeń tę wykorzystać możesz do prezentacji swojej osoby, indywidualnych osiągnięć, a także zainteresowań naukowych. Z niniejszego artykułu dowiesz się, jak napisać naukowe CV, aby ułatwić sobie osiągnięcie własnych celów zawodowych.

Czym różni się naukowe CV od tradycyjnego życiorysu?

Zanim przejdziemy do opisania, jak napisać naukowe CV krok po kroku, warto przyjrzeć się najważniejszym założeniom tego dokumentu. Chyba każdy z nas choć raz w życiu pisał swoje CV, prawda? Ten dokument, liczący zwykle jedną lub dwie strony, w zgrabny i kompaktowy sposób podsumowuje:

 • Dotychczasową edukację
 • Kwalifikacje zawodowe
 • Umiejętności
 • Doświadczenie zawodowe

Tradycyjny życiorys powinien zawierać wyłącznie zwięzłe punkty i nie wchodzić w zbędne szczegóły. Osoby poszukujące pracy często dostosowują ich treść, aby klasyczne CV odpowiadało pozycji, na jaką aplikują. Jednakże, w przypadku pracy akademickiej, dokument ten wygląda nieco inaczej.

CV naukowców wyróżnia przede wszystkim jeden czynnik – są one o wiele bardziej przekrojowe, a także szczegółowe. W dokumencie powinno znaleźć się więcej informacji, które mają potencjalne znaczenie dla Twojego przyszłego pracodawcy. Poza edukacją, kwalifikacjami i doświadczeniem, mowa o następujących elementach:

 • Osiągnięcia badawcze (w tym artykuły, oryginalne badania czy książki)
 • Doświadczenie w pracy akademickiej (np. nauczanie na uniwersytecie)
 • Nagrody, wyróżnienia oraz granty
 • Projekty naukowe i nasza rola w każdym z projektów
 • Inne kwalifikacje naukowe, które mogą być uznane za przydatne w wybranej placówce, np. doświadczenie w obsłudze i używaniu zaawansowanych instrumentów pomiarowych

W tym miejscu należy również zaznaczyć, że akademickie CV to zwykle dokument znacznie dłuższy od tradycyjnego życiorysu. Dlatego też kluczem do sukcesu będzie optymalne przygotowanie się do redakcji takiego Curriculum Vitae.

Jakie sekcje powinno zawierać dobrze zredagowane naukowe CV?

Przyjrzyjmy się teraz, jak napisać CV naukowe krok po kroku. Przybliżymy poszczególne sekcje akademickiego życiorysu, jakie należy zawrzeć w swoim dokumencie. Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, warto zasięgnąć porady u ekspertów lub kolegów z dużo większym stażem. W ten sposób zwiększysz swoje szanse na stworzenie efektywnego CV, które stanie się synonimem sukcesu.

Edukacja

Począwszy od sekcji edukacyjnej, naukowe Curriculum Vitae zawierać powinno następujące informacje:

 • Szczegóły dotyczące uzyskiwanych tytułów naukowych – od licencjata, przez magistra, po doktorat. Można podać lata ukończenia kolejnych poziomów, tytuły prac, a także nazwiska promotorów.
 • Podsumowanie dotychczasowych osiągnięć naukowych, tj. udziału w konferencjach czy recenzowanych publikacji naukowych. Informacje te są również istotne dla osób ubiegających się o tytuł doktorski.
 • Informacje na temat dodatkowych kursów ukończonych w ramach studiów lub pracy dotychczasowej pracy akademickiej.

Doświadczenie naukowe

Pisząc naukowe CV, należy skupić się przede wszystkim na doświadczeniu w zakresie akademickim, podsumowując te oto punkty:

 • Komplet informacji i szczegółów dotyczących doktoratu – wówczas w zakładce z edukacją podajesz tylko podstawowe dane.
 • Doświadczenia badawcze w roli asystenta lub technika naukowego.
 • Dane związane z pozyskanymi grantami i funduszami na rozwój badań, a także na temat kierownika badań.

Doświadczenie nauczycielskie

Jeżeli masz już na swoim koncie pracę na stanowisku wykładowcy akademickiego, zawrzyj podane informacje w swoim życiorysie naukowym:

 • Szczegóły odnośnie zajmowanych stanowisk nauczycielskich i akademickich.
 • Ukończone kursy i szkolenia dla nauczycieli.
 • Jeżeli aplikujesz na pozycję wykładowcy, omów swoją metodykę i filozofię przekazywania wiedzy studentom.
 • Udział w tworzeniu i rozwoju materiałów naukowych dla nauczycieli.
 • Gościnne wykłady lub zajęcia na innych katedrach lub uczelniach.

Dodatkowe doświadczenie

Aplikując na pozycję naukową, możesz również podzielić się kilkoma dodatkowymi informacjami:

 • Uzupełnienie wszelkich luk w chronologii swojej pracy zawodowej.
 • Członkostwo w zawodowych stowarzyszeniach naukowych, zarówno tych lokalnych jak i międzynarodowych.
 • Podkreślenie posiadania umiejętności poszukiwanych przez pracodawcę na wybranym stanowisku.

Publikacje naukowe

Opublikowane i zrecenzowane prace akademickie oraz monografie stanowią często klucz do sukcesu. Dlatego też naukowe CV powinno zawierać następujące dane:

 • Publikacje z recenzjami peer-review.
 • Wkład w powstanie książek naukowych.
 • Recenzje książek.
 • Artykuły nieopublikowane, choć zaakceptowane do publikacji.
 • Obecność w materiałach pokonferencyjnych.
 • Zrealizowane prezentacje i wystąpienia na konferencjach naukowych.

Warto dodać, że powyższe osiągnięcia naukowe powinny być wylistowane chronologicznie, zaczynając od najświeższych publikacji.

Zainteresowanie naukowe i inna działalność

Ta sekcja nie jest najważniejsza, ale możesz skorzystać z niej, aby poinformować pracodawcę o tych elementach:

 • Dziedziny naukowe, którymi się interesujesz i planujesz w nich rozwijać.
 • Inne zainteresowania i hobby, które pokazują Twoją „ludzką” twarz.
 • Pozostałe dotychczasowe miejsca pracy, o ile potwierdzają one umiejętności poszukiwane przez Twojego przyszłego pracodawcę.

Referencje

Warto oprzeć się również na przychylnych opiniach oraz referencjach swoich poprzednich pracodawców, opiekunów naukowych, promotorów czy współpracowników. Przed stworzeniem tej sekcji, warto dobrze przemyśleć, kogo chcesz poprosić o referencje. Pamiętaj też, aby poinformować te osoby o wszystkich swoich dotychczasowych osiągnięciach, aby stworzyć jasny obraz posiadanych umiejętności czy doświadczeń naukowych.

Naukowe CV – na co jeszcze zwrócić uwagę?

Podobnie jak w przypadku tradycyjnych życiorysów pracowników, również naukowe CV mogą znacznie się od siebie różnić. Różnice te wynikać będą ze standardów przyjętych w danym kraju, a także na danej placówce akademickiej. Warto zatem odpowiednio wcześniej zapoznać się z tym, jak pisać CV po angielsku, a także jakich informacji oczekuje potencjalny pracodawca.

Wiele osób podkreśla, że najważniejszym elementem Curriculum Vitae jest sekcja publikacji (w myśl idei publish or preish). Pracodawcy mogą też sprawdzać aktualny wskaźnik h-index, jak również sloty publikacyjne, weryfikując tym samym Twoją produktywność.

Podsumowując, CV naukowe to dokument, do którego pisania należy podejść z dużą dozą skrupulatności i uwagi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto zwrócić się o pomoc językową, która pozwoli uniknąć wpadki. Akademicki życiorys jest specyficzny, ale też pozwala opisać swoją osobę bardziej szczegółowo, co jest sporym jego atutem. Powodzenia w jego redagowaniu!

Bibliografia

https://medium.com/advice-and-help-in-authoring-a-phd-or-non-fiction/why-academic-cvs-and-resumés-are-distinctive-ba36162c0d04

https://www.elsevier.com/connect/writing-an-effective-academic-cv

https://paperpile.com/g/academic-cv/

https://www.ed.ac.uk/careers/students/postgraduates/phd-students/make-it-happen/write-an-academic-cv