Graficzne przedstawienie abstraktu – jak przygotować?

Wyniki badań przygotowane, artykuł napisany, korekta i redakcja gotowa. Pora wysyłać pracę naukową do czasopisma, w którym masz zamiar opublikować swój tekst. Zanim jednak to zrobisz, zapoznaj się dokładnie z wymaganiami technicznymi wybranego wydawnictwa. Może się okazać, że będziesz musiał przygotować graficzne przedstawienie abstraktu swojej publikacji akademickiej. Czym jest graficzny abstrakt i jak go stworzyć?

Graficzne przedstawienie abstraktu – co to takiego?

Dążąc do publikacji artykułu naukowego w renomowanym międzynarodowym czasopiśmie naukowym, autorzy prac muszą działać zgodnie z wytycznymi publikacyjnymi wydawnictwa. Przestrzeganie przyjętych przez dany magazyn reguł sprawia, że rosną szanse na przyjęcie tekstu do publikacji. Wśród wymogów, z jakimi można się spotkać, jest graficznie przedstawienie abstraktu.

O co w tym chodzi? Streszczenia w formie graficznej stanowią wizualne podsumowanie najważniejszych założeń tekstu naukowego. Najczęściej korzysta się z nich w mediach społecznościowych, a także na stronach internetowych czasopism akademickich.

Tradycyjne streszczenia pisemne zazwyczaj mają ściśle określone wytyczne, zgodnie z którymi należy przygotować abstrakt pracy naukowej. Jednakże w przypadku formy wizualnej, z podobnymi zasadami spotykamy się rzadziej.

Skoro zazwyczaj odgórnie narzucone wytyczne nie istnieją, to jak przygotować graficzne przedstawienie abstraktu, żeby osiągnąć sukces? Zdradzimy kilka użytecznych wskazówek.

W jaki sposób stworzyć wizualne streszczenie pracy naukowej?

Tworzenie graficznego abstraktu warto rozpocząć od ustalenia, jakie informacje powinna zawierać ta część publikacji akademickiej. Wyróżnić można dwa kontrastujące ze sobą podejścia do tego tematu:

 • Zawarcie wszystkiego, na co tradycyjnie składa się streszczenie pisemne (w tym informacje ogólne, zarys problemu badawczego, wyniki, wnioski i implikacje badania, a nawet wykorzystana metodologia badań).
 • Wizualizacja głównej idei artykułu, a tym samym swoiste uzupełnienie materiału zebranego w pisemnym abstrakcie. Bez wchodzenia w szczegóły i powtarzania tego, co już zostało napisane w streszczeniu.

Pytanie brzmi, który z powyższych kierunków działania może okazać się bardziej skuteczny? Wiele wskazuje na to, że bardziej efektywnym wyborem będzie stworzenie skróconego przeglądu tego, jak wyniki badań pasują do ram koncepcyjnych lub empirycznych. Takie swoiste streszczenie streszczenia.

Jak może wyglądać graficzne przedstawienie abstraktu naukowego?

Ustaliliśmy już, że abstrakt graficzny sprawdza się lepiej, gdy wizualne streszczenie pracy akademickiej jest bardziej kompaktowe. Idąc dalej, należy sprawdzić, jak tego typu fragment przygotowuje się od strony praktycznej. Oto kilka skutecznych w komunikowaniu informacji przykładów projektów graficznych, które mogą służyć za podstawę abstraktu:

 • Schemat blokowy: najprostszy format, w którym ograniczamy się do naturalnego „przepływu” informacji zawartych w grafice. 
 • Modele oparte o podejście systemowe: bardziej złożone od schematów blokowych, choć oparte na podobnych elementach graficznych. Tutaj jednak wykorzystuje się nieco bardziej szczegółowe podejście z uwzględnieniem informacji pobocznych.
 • Wizualne reprezentacje proponowanego modelu: ten rodzaj grafik jest najbardziej zróżnicowany, ponieważ może wykorzystywać nieco odważniejsze formy. Reprezentacjami modeli mogą być przykładowo elementy komiksowe, rysunki, piktogramy, etc.

Schematyczne modele graficzne wykorzystywać mogą różnorodne elementy, które sprawiają, że zebrane w streszczeniu dane są bardziej czytelne. Mogą to być różnego rodzaju kształty (prostokąty, owale, elipsy), strzałki i krzyżyki. Dodatkowo można także wykorzystać detale kolorystyczne, aby wyróżnić poszczególne części całej grafiki.

Jeżeli musisz przygotować graficznie przedstawienie abstraktu artykułu naukowego, pamiętaj o odpowiedniej realizacji tego zadania. W kolejnym segmencie podpowiemy Ci, jakich wpadek najlepiej unikać.

Najważniejsze wskazówki w tworzeniu wizualnych abstraktów

Zabierając się do przygotowania graficznego streszczenia, warto pamiętać o następujących kwestiach:

 • Stwórz grafikę w oddzielnym pliku. Wiele wydawnictw wymaga, żeby graficzna forma streszczenia została dostarczona osobno.
 • Precyzja w przekazywaniu informacji. Dotyczy to wszystkich elementów abstraktu, które powinny być jasne i zrozumiałe dla odbiorcy.
 • Lekkomyślne żonglowanie obrazami. Nie można używać grafik bezmyślnie, lecz sprawić, że każdy element spełnia określony cel.
 • Przeładowanie tekstem. Grafika powinna zawierać mniej treści niż klasyczny abstrakt tekstowy, aby nie powtarzać szczegółowo opisanych fragmentów.
 • Za dużo lub za mało kolorów. Kolorystyka grafiki pomaga w organizacji, uporządkowaniu i podkreśleniu poszczególnych koncepcji – grunt to umiar.
 • Brak odstępów. Zostaw nieco wolnej białej przestrzeni, żeby nie przeładować swojego abstraktu elementami graficznymi – to dla łatwiejszego odbioru i większej czytelności.
 • Odpowiedni program graficzny. Skorzystaj z darmowych programów online (np., Canva), a jeżeli masz większe doświadczenie, sięgnij po Adobe Photoshop lub Gimp.
 • Słaba jakość pliku. Zadbaj o to, aby Twój plik miał minimum 300dpi, unikając przy tym rozszerzenia .JPG (zamiast tego, zapisz projekt w .PNG lub .TIF).

Na koniec jeszcze jedna rada. Jeżeli nie masz wymaganych umiejętności, zatrudnij profesjonalnego projektanta graficznego do pomocy. W ten sposób upewnisz się, że Twoja wizualizacja abstraktu będzie na wysokim poziomie, co zwiększy jej czytelność i przejrzystość.

Podsumowanie

Coraz więcej międzynarodowych czasopism naukowych wymaga od autorów prac, aby przygotowali graficzne przedstawienie abstraktu artykułu akademickiego. Zwięzłe i obrazowe podsumowanie pracy powinno ograniczać się w środkach do minimum. Warto również pamiętać, że niedołączenie graficznego streszczenia, jeśli jest taki wymóg, prowadzić będzie do odrzucenia manuskryptu. Przed publikacją tekstu zapoznaj się z wytycznymi wydawnictwa, aby uniknąć takiej sytuacji.

Bibliografia

https://www.annaclemens.com/blog/make-graphical-abstract-paper

https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/155403

https://www.elsevier.com/researcher/author/tools-and-resources/graphical-abstract