Edytor prac naukowych – czy i kiedy warto go zatrudnić?

O tym, jak trudnym zadaniem jest napisanie pracy naukowej, wie chyba każdy, kto ma styczność z pisarstwem akademickim. Nawet najbardziej doświadczeni naukowcy nieraz borykają się z problemami, jakie piętrzą się podczas procesu twórczego. Czy i Ty potrzebujesz profesjonalnego wsparcia w tym zakresie? Sprawdź, kim jest edytor prac naukowych i kiedy warto go zatrudnić do swojej pracy naukowej!

Kim jest profesjonalny edytor prac akademickich?

Pisząc tekst akademicki do późniejszej publikacji, trzeba pamiętać o specyficznych wymaganiach, jakie stawiają przed autorami wydawnictwa naukowe. Nie wystarczy po prostu napisać pracę, choćby nie wiadomo jak odkrywcze były prezentowane wyniki badań. Brak spójności z wymogami edytorskimi może zakończyć się odrzuceniem manuskryptu, co powoduje liczne perturbacje w dalszej organizacji pracy. W takich przypadkach z pomocą może przyjść profesjonalny edytor.

Edytorstwo naukowe to nic innego jak dostosowywanie manuskryptu do odgórnie narzuconych wymogów. Dotyczy to odpowiedniego formatowania tekstu, które realizować będzie założenia przyjęte przez czasopismo naukowe. Autorzy treści akademickich muszą stosować się do tych wytycznych, a zadaniem edytora jest realizacja tej nieraz skomplikowanej misji.

Czym zajmują się edytorzy naukowi?

Choć często myli się ich działania z zakresem obowiązków korektorów, edytorzy tekstów zajmują się zupełnie innymi kwestiami. Oto kilka najczęstszych przykładów zadań, w jakich nieocenioną pomoc stanowi edytor prac naukowych:

 • Dostosowanie formatowania do odpowiednich wymogów czasopisma naukowego.
 • Sprawdzenie tekstu pod kątem błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i gramatycznych.
 • Weryfikacja przypisów i bibliografii w tekście.
 • Poprawienie płynności treści zgodnie z przyjętymi normami pisarstwa akademickiego.
 • Rozwiązanie wszelkich niespójności, do których należy używanie różnych skrótów w odniesieniu do tego samego zjawiska czy odwoływanie się do niewłaściwych rycin i rysunków.
 • Ujednolicenie tekstu po angielsku, czyli uniknięcie mieszanki pisowni brytyjskiej i amerykańskiej.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że do obowiązków korektora należy poprawienie wszelkich błędów na etapie ostatecznej wersji manuskryptu. Korekta wchodzi do gry, gdy artykuł naukowy jest już gotowy i został poddany redakcji tekstu. Są to zatem zupełnie różne pojęcia, a także odmienne zajęcia dla profesjonalnych pracowników naukowych.

Kiedy warto zatrudnić edytora podczas pisania tekstów naukowych?

Odpowiedź na postawione w nagłówku pytanie jest najgorszą z możliwych: to zależy.

Decyzja o współpracy z profesjonalnym edytorem prac akademickich powinna wynikać z osobistych potrzeb uzyskania fachowego wsparcia w zakresie sprawdzenia i edycji tekstu. Czasami lepszą opcją jest przedyskutowanie pewnych zagwozdek z innymi naukowcami. Sprawdza się wówczas format tak zwanego Journal Clubu, będącego klubem dyskusyjnym na tematy związane z tworzeniem treści naukowych. Taka forma wsparcia przydaje się podczas wszelkich blokad twórczych, niepewności czy potrzeby weryfikacji obranego kierunku.

Z kolei zatrudnienie edytora do sprawdzenia manuskryptu będzie miało sens, gdy chcesz zadbać o wysoką jakość swojego tekstu. Możesz to zrobić jeszcze przed rozpoczęciem pisania, w trakcie procesu twórczego, albo już po napisaniu wstępnej wersji pracy.

Warto zaznaczyć, że z usług edytorskich korzystać mogą wszyscy pracownicy akademiccy, którzy są na etapie pisania pracy. Profesjonalne wsparcie przydaje się nie tylko studentom i początkującym autorom, ale również doświadczonym naukowcom. Nic dziwnego, że edytorzy mają często zapełnione kalendarze nawet na kilka miesięcy do przodu – najlepiej zawczasu skontaktować się ze specjalistą, aby zamówić jego eksperckie usługi.

Korzyści i zalety współpracy z edytorem

Edytorstwo naukowe to złożony i skomplikowany proces, który wymaga wiele skupienia, dokładności, a także precyzji. Może jednak przynieść daleko idące korzyści, które pozwalają na osiągnięcie sukcesu w kwestii publikacji naukowych. Oto wybrane zalety, o jakich należy pamiętać przed rozpoczęciem współpracy z edytorem:

 • Oszczędzasz sporo czasu potrzebnego na skrupulatne przejrzenie i poprawienie treści pod kątem błędów oraz nieścisłości.
 • Zyskujesz świeże spojrzenie na swoją pracę „z zewnątrz”, przez osobę, która nie jest bezpośrednio związana z tym, czym się zajmujesz.
 • Unikasz sytuacji, w której będziesz zmuszony wielokrotnie przepisywać i zmieniać napisane treści.
 • Minimalizujesz ryzyko odrzucenia manuskryptu przez profesjonalne wydawnictwo, w którym planujesz opublikować swój artykuł naukowy, co przekłada się na skrócenie czasu do publikacji.
 • Masz pewność, że Twoja anglojęzyczna praca spełnia wszelkie normy językowe (gramatyczne, interpunkcyjne, ortograficzne, stylistyczne).

Czy zatem warto zatrudnić edytora do swojej pracy naukowej? Zdecydowanie tak! Dzięki udanej współpracy uda Ci się stworzyć pracę, która będzie odpowiednia dla docelowego czasopisma, a do tego czytelna i przejrzysta.

Podsumowanie

Proces edycji naukowej to zjawisko, które słusznie zyskuje na popularności wśród naukowców. Nie tylko pomaga uzyskać jednolity i jakościowy tekst, ale również zwiększa szansę na publikacje w recenzowanych wydawnictwach akademickich. Warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia na każdym etapie pisania – włączając w to również korektę i redakcję. Wystarczy, że masz na swoich barkach wyniki badań. Techniczną „dłubaninę” możesz zostawić innym.

Bibliografia

https://www.annaclemens.com/blog/when-how-hire-scientific-editor-writing-coach

https://www.enago.com/author-hub/what-is-academic-editing

https://www.okiemedytora.pl/2019/01/wstep-do-edytorstwa-naukowego.html

https://redagowanie-prac.pl/wymogi-edytorskie-formalne/