Czy nieanglojęzyczni autorzy prac naukowych mają trudniej publikować?

nieanglojęzyczni autorzy

Napisać artykuł naukowy to jedno, a zupełnie innym zagadnieniem jest publikacja powstałego tekstu. Treści, które powstają w języku angielskim, warto publikować w międzynarodowych czasopismach lub książkach. Wraz z chęcią pokazania światu swojej twórczości, niektórzy autorzy zgłaszają obawy o to, że ich anglojęzyczne teksty zostaną odrzucone. Czy faktycznie nieanglojęzyczni autorzy prac naukowych spotykają się z trudnościami w publikacjach tekstów pisanych po angielsku? Pora skonfrontować mity z rzeczywistością.

Gdzie nieanglojęzyczni autorzy prac naukowych mogą publikować?

Jeżeli zdecydowałeś się napisać pracę naukową w języku angielskim, powinieneś również wiedzieć, gdzie szukać przestrzeni do jej publikacji. Niezależnie od wykorzystanego przez autora języka, treści naukowe zwykle trafiają do:

  • Pokonferencyjnych monografii,
  • Międzynarodowego czasopisma naukowego,
  • Periodyku naukowego polskiej uczelni.

Nieanglojęzyczni autorzy prac naukowych powinni szukać najlepszych możliwości, które pozwolą im zaprezentować swoją twórczość szerszemu gremium odbiorców. Co ciekawe, każda z wymienionych wyżej opcji może dotyczyć również wyłącznie tekstów w języku angielskim. Skoro wywołaliśmy do tablicy trzy rodzaje publikacji, warto poświęcić im chwilę. Jednocześnie postaramy się odpowiedzieć na pytanie zadane w nagłówku niniejszego artykułu.

Monografia pokonferencyjna w języku angielskim

Przygotowując wystąpienie w języku angielskim, które wygłosisz na konferencji międzynarodowej, możesz spróbować upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Udział w konferencji nie musi kończyć się na przedstawieniu swojego referatu przed zgromadzonymi uczestnikami. Warto wówczas odpowiednio przygotować swój tekst, by mógł on zostać ujęty w monografii pokonferencyjnej.

Uczestnictwo w konferencjach naukowych daje studentom i doktorantom nie tylko punkty do stypendium, ale również doświadczenie i możliwość poszerzenia wiedzy. Łącząc wystąpienie publiczne z publikacją zyskać można podwójnie. Warto planować udział w takich wydarzeniach, których organizacja planuje publikację wygłaszanych referatów w formie pisemnej.

Często organizatorzy zgadzają się opublikować wszystkie referowane wystąpienia uczestników. Również nieanglojęzyczni autorzy prac mogą wówczas skorzystać z tej opcji. Należy jednak przestrzegać terminów nadesłania tekstów, a także właściwego formatowania i redakcji, jaką narzuca regulamin konferencyjny.

Międzynarodowe czasopismo naukowe

Swój artykuł naukowy można zgłosić do zagranicznej publikacji, co na pierwszy rzut oka może wydawać się bardziej wymagające. Polscy badacze i osoby nieanglojęzyczne rzadziej decydują się jednak na taki krok. Dlaczego? Czyżby było im trudniej opublikować tekst za granicą?

W przypadku samodzielnego zgłoszenia faktycznie można napotkać sporo przeszkód, szczególnie na początkowym etapie działalności naukowej. Takie działanie poleca się raczej osobom, które mają już większe doświadczenie i pokaźniejsze CV. Studenci mogą jednak angażować się w projekty badawcze i próbować swoich sił w kolektywnym zgłaszaniu prac do publikacji.

Różnorodność międzynarodowych czasopism naukowych w dużej mierze zależy od tematyki badawczej. Oprócz wydawnictw, tego typu almanachy i periodyki ukazują się również nakładem stowarzyszeń i konsorcjów naukowych. Warto szukać publikacji poświęconej szczegółowo dziedzinie, która „napędza” Twoje badania. Anglojęzyczny autor może mieć łatwiej opublikować swoje teksty, ale nie warto się poddawać!

Periodyk naukowy polskiej uczelni

W przypadku publikacji w rodzimej przestrzeni naukowej, warto zacząć od własnej uczelni. Studenci i absolwenci, którzy chcą opublikować swoje wyniki badań w polskich czasopismach, mają większe szanse powodzenia. Zacząć można od publikacji kół naukowych, a następnie publikować w periodykach instytutu czy wydziału.

Jaka jest największa zaleta tego typu publikacji? Zdobyć można niezbędne doświadczenie oraz obycie, które przełożą się na rozwój swojego naukowego dossier. W tym przypadku nieanglojęzyczni i anglojęzyczni autorzy powinni być traktowani na równi. Uczelniane czasopisma to rewelacyjne miejsce dla przetarcia szlaków na ścieżce do rozwoju kariery naukowej.

Jak nieanglojęzyczni autorzy prac mogą zwiększyć szanse na publikację?

Niezależnie od rodzaju publikacji i docelowego miejsca jej opublikowania, trzeba pamiętać o wielu istotnych aspektach. Nie należy zapominać, że konkurencja na polu naukowym jest wciąż całkiem spora. To z kolei przekłada się na szereg trudności, z jakimi spotkać mogą się nieanglojęzyczni autorzy prac.

Pierwszym krokiem ku rozwojowi swojej międzynarodowej kariery naukowej będzie znalezienie właściwego miejsca publikacji. W tym celu można posiłkować się rankingiem Ministerstwa Edukacji i Nauki w kontekście wydawnictw. Przydatne będą też wyszukiwarki czasopism największych zagranicznych wydawnictw naukowych, przykładowo:

Drugi krok dotyczy doprowadzenia twórczości nieanglojęzycznego autora pracy do perfekcji. Niezwykle pomocne okazać się może zlecenie redakcji i korekty tekstu profesjonalnemu biuru, które pracuje na co dzień z tekstami w języku angielskim. Spojrzenie „z zewnątrz” na artykuł naukowy jest niezwykle cenne, a dotyczyć może nie tylko pomocy redakcyjnej, ale również tłumaczenia na język angielski.

Badania pokazują, że problemy nieanglojęzycznych autorów artykułów naukowych zwykle dotyczą:

  • Braku spełniania standardów językowych.
  • Użycia niezrozumiałych zwrotów, które powodują nieczytelność tekstu.
  • Nieznajomości gramatyki języka angielskiego, co powoduje błędy logiczne.
  • Gubienia i plątania wątków, które nie ułatwiają zrozumienia badań.
  • Niewłaściwego doboru słów, co przekłada się na błędy semantyczne.

Chcąc zwiększyć swoje szanse na publikację artykułu w międzynarodowym czasopiśmie warto oddać tekst do konsultacji merytorycznej i językowej. Współpraca autora z korektą i redakcją to standard, który przełoży się na sukces w pracy naukowej. Wówczas nieanglojęzyczni autorzy prac nie będą mieli trudniej opublikować swoje prace niż anglojęzyczni.

One thought on “Czy nieanglojęzyczni autorzy prac naukowych mają trudniej publikować?

Comments are closed.