Praca recenzenta – znaczenie dla kariery oraz środowiska naukowego

praca recenzenta

Kiedy mówimy o rozwoju nauki, nie można zapominać o roli artykułów naukowych publikowanych w czasopismach i periodykach. Aby rozwój ten był możliwy, potrzeba dokładnych analiz i weryfikacji autorskich treści naukowych. W zakresie tym kluczowa jest praca recenzenta, którego zadaniem jest swoiste oddzielanie ziarna od plew. Należy jednak zastanowić się, jakie znaczenie ma recenzowanie prac zarówno dla kariery naukowej, jak i całego środowiska akademickiego.

Na czym polega praca recenzenta naukowego?

O tym, kim jest i co robi recenzent naukowy, pisaliśmy szerzej w naszym poprzednim tekście. Warto natomiast poświęcić chwilę, żeby spojrzeć na zadania recenzenckie z nieco innej strony. Mianowicie, przyjrzyjmy się z bliska konkretnym rodzajom recenzji peer review, z jakimi spotkać się można w wydawnictwach i periodykach:

 • Single-blind peer review – w tym przypadku autor nie zna nazwiska swojego recenzenta.
 • Double­-blind peer review – zarówno autor pracy, jak i recenzent, nie znają swoich nazwisk.
 • Open peer review – autor i recenzent znają swoje nazwiska.

Niezależne od rodzaju recenzji, jaki honoruje dane wydawnictwo, praca recenzenta naukowego powinna być w pełni obiektywna. Dlatego też często ukrywa się tożsamość naukowców, aby nie ryzykować sytuacji, w których górę bierze koleżeństwo lub układy.

Praca recenzenta w zakresie peer review to proces, który podtrzymuje integralność komunikacji naukowej. Anonimowość w wypełnianiu zadań daje gwarancję, że publikowane wyniki badań są dokładne, godne zaufania, a także spełniają najwyższe standardy. Czasopisma polegają na wytrwałości i zaangażowaniu recenzentów, którzy powinni weryfikować i udoskonalać treści przed ich publikacją.

Czy tak wymagająca i specyficzna praca recenzenta może przynosić jakieś mierzalne zalety? Okazuje się, że ma ona ogromne znaczenie zarówno dla kariery, jak i dla całej społeczności naukowej.

Praca recenzenta a społeczność akademicka

Realny wpływ recenzji naukowych na społeczność akademicką wydaje się kwestią dosyć oczywistą. Praca recenzenta ma na celu dalszy rozwój nauki w zakresie konkretnej dziedziny. Na tym jednak nie koniec, gdyż proces recenzencki przekłada się również na grono odbiorców treści.

Znaczenie pracy recenzentów w obrębie środowiska naukowego można podzielić na trzy istotne grupy:

 • Autorzy – otrzymują oni klarowne i jakościowe wskazówki odnośnie dalszej pracy z artykułem. Ma to znaczenie w przypadku odrzucenia tekstu, gdyż na podstawie wytycznych mogą nanieść odpowiednie poprawki. Dzięki sugestiom recenzenta, autor treści naukowych zyskuje możliwość znacznego ulepszenia swojego artykułu. Warto jednak pamiętać, że autorzy powinni zadbać o właściwą korektę i redakcję tekstu jeszcze przed przesłaniem artykułu do recenzji.
 • Redaktorzy czasopism – recenzenci mogą informować zespół redakcyjny na temat istoty oraz innowacyjności badań. Na podstawie komentarzy recenzenckich, wydawnictwo może ocenić, na ile dany artykuł może oddziaływać na czasopismo. Na podstawie tych obserwacji, periodyk może uatrakcyjnić swoją ofertę dla kolejnych publikacji.
 • Czytelnicy – w końcu, praca recenzenta wpływa także pośrednio na odbiorców treści naukowych. To od nich zależy, jakie artykuły trafią do szerszego grona czytelników. Odrzucając artykuły, recenzent często chroni odbiorców przed treściami niskich lotów.

Praca recenzenta to żmudny i wymagający proces, lecz jej efekty są warte zachodu. Należy podkreślić, że w ten sposób społeczność akademicka zyskuje dostęp do znacznie bardziej wartościowych treści. Choć akurat ten kierunek myślenia jest dość kontrowersyjny, gdyż w momentach kryzysowych tempo prac wymusza na recenzentach szybsze działania.

Wpływ recenzji na karierę naukową

Trzeba pamiętać, że praca recenzenta to nie tylko służenie dobru społeczności naukowej, ale także szereg indywidualnych korzyści. Dostęp do niepublikowanych treści jest dla wielu recenzentów szansą na wyjątkowy rozwój osobisty. Choć nie otrzymują oni za swój wkład wynagrodzenia finansowego, mogą zyskać znacznie więcej niż tylko pieniądze. Recenzje pro bono pozwalają utrzymać poziom, który byłby zachwiany, gdyby pracownicy naukowi kierowali się wyłącznie możliwością dodatkowego zarobku.

 • Możliwość zapoznania się z wynikami przełomowych badań jeszcze przed ich oficjalną publikacją w czasopiśmie.
 • Rozwój wiedzy na dane tematy w obrębie konkretnej niszy, co przekłada się na wzrost reputacji eksperckiej.
 • Wpływ na rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i wyciągania wniosków z prezentowanych treści.
 • Budowa relacji i współpracy w obrębie środowiska akademickiego oraz wydawnictw naukowych.
 • Umacnianie swojej pozycji w społeczności naukowej, a także wsparcie rozwoju indywidualnej kariery.

Choć wiele recenzji odbywa się anonimowo, nie oznacza to, że recenzenci nie mogą czerpać z nich korzyści. Wręcz przeciwnie, wkład w rozwój nauki może być uznany przez środowisko akademickie, jak również jednostkę naukową, z którą związany jest pracownik. Praca recenzenta bardzo dobrze prezentuje się w naukowym CV, a to pozytywnie wpływa na jego pozycję. Zbierając recenzję do swojego portfolio, zwiększają się możliwości nominacyjne oraz awansowe.

Czy warto pracować jako recenzent naukowy?

Każdy krok podjęty w kierunku rozwoju pracy recenzenckiej przekłada się na umocnienie reputacji akademickiej. Zamiast wyłącznie pisać nowe artykuły, warto zatem spojrzeć na treści naukowe z nieco innej perspektywy. Praca recenzenta to nie tylko szereg korzyści dla nauki, ale również mnóstwo indywidualnych zalet. Każdy, kto szuka możliwości rozwoju w obrębie swojej niszy eksperckiej, powinien prędzej niźli później spróbować swoich sił w roli recenzenta.

Bibliografia:

https://www.springernature.com/gp/authors/campaigns/how-to-peer-review

https://www.emeraldgrouppublishing.com/how-to/how-guides-reviewers/peer-review-hub/become-a-reviewer

https://www.emeraldgrouppublishing.com/how-to/authoring-editing-reviewing/become-a-reviewer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *