Opisy przypadków: co to takiego?

Kolejnym rodzajem tekstów naukowych, nad jakim zamierzamy się pochylić, są opisy przypadków. Inna obiegowa nazwa, z jaką możesz się spotkać, to „przypadki kazuistyczne” (od angielskiego pojęcia case study). Co opisują tego typu prace i czy można o nich powiedzieć, że są najważniejszymi artykułami naukowymi? Pora wyjaśnić parę kwestii.

Czym są opisy przypadków?

Opisy przypadków to rodzaj artykułów naukowych, z jakimi często można spotkać się w zakresie badań medycznych. Publikacje te skupiają się na szczegółowym opisie prawdziwych przypadków klinicznych, a badania odbywają się za zgodą uczestnika lub uczestników. Innymi słowy, opisy przypadków to artykuły poświęcone konkretnym pacjentom, ich potrzebom oraz metodologii innowacyjnych badań w danym zakresie.

Warto zaznaczyć, że w zakresie badań medycznych, case study ma ogromne znaczenie dla rozwoju nauki. Opisywane przez badaczy przypadki nie są wybierane incydentalnie. Chodzi bowiem o sytuacje, które mają wyraźnie przysłużyć się już istniejącej wiedzy na dany temat.

Co ciekawe, formy kazuistyczne można uznać za jeden z najstarszych rodzajów piśmiennictwa naukowego, ponieważ przypadki kliniczne opisywano już w starożytności. Zebrane w ten sposób wnioski pozwalają w prosty i zwięzły sposób przekazać cenną wiedzę oraz obserwacje. Nawet dziś, opisy niecodziennych czy niespotykanych przypadków medycznych to często pierwsze publikacje, na jakie decydują się młodzi lekarze.

Jak wyglądają opisy przypadków?

Artykuły kazuistyczne zwykle wyróżniają się na tle innych prac naukowych swoją zwięzłą formą. Ze względu na stosunkowo prosty przekaz, ten typ publikacji często spotyka się z brakiem docenienia wśród odbiorców. Praktyka pokazuje jednak, że opisy przypadków mogą mieć poważne znaczenie dla dalszego rozwoju badań klinicznych w medycynie.

Pod kątem struktury tekstu, teksty case study można podzielić w następujący sposób:

  • Tytuł: zwykle krótki, acz treściwy, ponieważ to on przykuwa uwagę potencjalnego czytelnika.
  • Wstęp: często zredukowany do minimum, gdzie wspomina się o najważniejszych punktach pracy.
  • Opis właściwy: zasadnicza i najbardziej obszerna część artykułu. Przedstawia się w nim informacje z wywiadu lekarskiego, badania przedmiotowego oraz ewentualnych badań komplementarnych. Następnie, przychodzi czas na opis zdarzeń klinicznych, którą można uznać za najbardziej złożony fragment tekstu. Sekcja ta dotyczy szczegółów badań, lecz nie powinna poruszać tematów drugorzędnych, które nie wnoszą wiele do poruszanej tematyki.
  • Dyskusja: często sięga się po ten rodzaj zamknięcia głównej części artykułu, szczególnie, gdy podobny problem był już poruszany w literaturze. Spis piśmienniczy powinien zawierać wyłącznie pozycje, które stoją w opozycji z wnioskami, albo standaryzują metody badawcze. Odbiorca treści zyskuje w ten sposób możliwość indywidualnego porównania przypadku z innymi opiniami naukowców.
  • Wnioski: na koniec pozostaje podsumowanie zebranych w tekście informacji, a także ustosunkowanie się do nich. 

Należy podkreślić, że artykuły kazuistyczne muszą iść w parze z zachowaniem tajemnicy lekarskiej. Z kolei tematyka tekstów case study może być różnorodna i dotyczyć nie tylko nieopisywanych czy rzadkich przebiegów chorób i leczenia. Często porusza również anomalie anatomiczne, nowatorskie sposoby diagnostyki czy zaburzenia leczenia farmakologicznego lub chirurgicznego.

Wskazówki, jak pisać artykuły kazuistyczne

Opisy przypadków to bardzo ważny segment piśmiennictwa naukowego o tematyce medycznej. Młodzi naukowcy, ale też doświadczeni badacze, powinni pamiętać o wyjątkowej specyfice artykułów kazuistycznych. Celem każdego autora powinna być publikacja wyników, więc warto postarać się, żeby zminimalizować odsetek odrzuceń manuskryptów.

Przede wszystkim, trzeba pamiętać o konkretnej tematyce case study i konieczności pozostania zwięzłym w swojej wypowiedzi. W zakresie opisów przypadków klinicznych, oczekuje się od autora, że poruszy:

  • Objawy chorobowe,
  • Symptomy pacjenta,
  • Diagnozę problemu,
  • Metody leczenia schorzenia.

Jeżeli podejmujesz się napisania własnego artykułu kazuistycznego, pamiętaj o tym, że publikacja może mieć ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju nauki. Opisy przypadków służą ośrodkom akademickim, jak również klinicznym, do wymiany doświadczenia i wiedzy. Z tego względu, należy się skupić na uczciwym oddaniu realnych problemów i obserwacji, a także możliwie jak najtrafniejszym wyciagnięciu wniosków.

Niezależnie od publikacji w krajowych lub międzynarodowych czasopismach, zawsze zwracaj uwagę na wysoką jakość tekstu. Kluczem do sukcesu w zakresie publikacji naukowych jest precyzyjne oraz przejrzyste oddanie charakteru poruszanego tematu. Nawet tak zwięzłe treści, jak piśmiennictwo kazuistyczne, może być później cytowane w tekstach o większej objętości.

Podsumowanie

Opisy przypadków są rodzajem piśmiennictwa naukowego, którego celem jest przedstawienie nowatorskiego spojrzenia na konkretny problem. Ponieważ zwykle dotyczą one tematyki medycznej, mogą przedstawiać niespotykane lub rzadkie sprawy kliniczne. Autor powinien skoncentrować się na wyrazistym opisie zagadnienia, a także pozwolić na dalszą dyskusję.

Publikacje typu case study perfekcyjnie nadają się do dalszego postępowania medycznego, a więc kontynuacji badań nad danym problemem. Jest to często wybierany format publikacji medycznych, gdyż pozwala ukierunkować rozwój nauki. Publikacji tego typu należy najczęściej szukać w periodykach o charakterze stricte klinicznym.

Bibliografia:

https://www.editage.com/insights/6-article-types-that-journals-publish-a-guide-for-early-career-researchers

https://www.cwauthors.com/article/Different-types-of-scientific-papers

https://poradnik-naukowy.gumed.edu.pl/32625.html

http://publikacje-naukowe.eu/rodzaje-publikacji-naukowych/