Metaanalizy i badania wtórne: co to takiego?

W zakresie gatunków artykułów naukowych możemy spotkać również metaanalizy i badania wtórne. Czy nazwy tych rodzajów publikacji mówią same za siebie? Teoretycznie tak, ale to nie zmienia faktu, że warto przyjrzeć im się z bliska. Właśnie dlatego, nasz niniejszy artykuł porusza najistotniejsze kwestie związane z typ typem tekstów naukowych.

Czym są metaanalizy i badania wtórne?

U podstaw swoich definicji, metaanalizy i badania wtórne dotyczą piśmiennictwa naukowego, które po raz kolejny podejmują temat analizy wybranych wyników badań. Tego typu teksty obejmują swoją kategorią spory odsetek prac, jakie starają się rzucić nowe światło na dotychczasowo poruszane zagadnienia.

Metaanaliza to swoiste opracowanie wyników badań, gdzie w sposób zbiorczy analizom podlegają mnogie indywidualne badania naukowe. Takie artykuły skupiają się wyłącznie na tekstach już wcześniej opublikowanych w czasopismach o konkretnej tematyce.

Badania wtórne opierają się na analizie istniejących i dostępnych materiałów. Mogą to być nie tylko kompletne artykuły naukowe, ale także statystyki publiczne, raporty rządowe i branżowe czy sprawozdania.

Metaanalizy i badania wtórne mają spore znaczenie dla nauki, ponieważ ułatwiają konfrontacyjne spojrzenie na wcześniej prezentowane zagadnienia. Ich celem jest eliminacja błędów i niedociągnięć, jakie mogły pojawić się w danych publikacjach. W efekcie, zwiększa się precyzja oraz dokładność przedstawianych wyników, co możliwe jest dzięki dogłębnej analizie. Podlegają jej nie tylko treści naukowe, ale również sama tematyka prac.

Jak wyglądają metaanalizy i badania wtórne?

Pod względem charakterystyki budowy oraz formy tekstu, metaanalizy i badania wtórne przypominają oryginalne artykuły naukowe. Z tą różnicą, że łączą one w sobie również cechy publikacji przeglądowej. Dzieje się tak, ponieważ tego typu teksty dotyczą wspomnianego przez nas wcześniej spojrzenia na piśmiennictwo już istniejące w świecie nauki.

Niemniej jednak, badania wtórne i metaanalizy przede wszystkim urzeczywistniają najważniejsze cechy publikacji oryginalnych. W związku z tym, możemy mówić tutaj o klasycznym podziale sekcji tekstu na podstawie schematu:

 • Wstęp,
 • Opis podejmowanej tematyki,
 • Wyniki przeprowadzonych analiz,
 • Dyskusja oraz wnioski podsumowujące,
 • Piśmiennictwo.

Warto również podkreślić, że metaanalizy i badania wtórne w szczególny sposób poruszają opisywaną tematykę. Przegląd systematyczny, będący niezwykle istotnym punktem wyjścia, powinien opierać się na:

 • Zadaniu właściwego pytania naukowego,
 • Wyznaczeniu kryteriów włączenia oraz wykluczenia,
 • Całościowe wyszukanie źródeł danych medycznych za wykorzystaniem strategii wyszukiwania,
 • Krytycznej analizie oraz ustosunkowaniu się do wymienionych badań,
 • Pełnowymiarowej syntezie informacji pod kątem jakości oraz ilości,
 • Wyciągnięciu wniosków z podjętych prób badawczych.

Podjęcie dyskusji na temat badań przeprowadzonych przez innych naukowców powinno cechować się najwyższą jakością tekstu. Ważne jest, żeby swoje analizy i wnioski przekazywać w sposób atrakcyjny dla potencjalnego czytelnika. Jednocześnie nie należy zapominać o tym, by treść spełniała wszelkie normy piśmiennictwa naukowego.

Niektóre metaanalizy i badania wtórne mogą wydawać się twórczością kontrowersyjną z uwagi na krytykę istniejących badań. Nie należy jednak rozpatrywać ich w tych kategoriach, ponieważ konstruktywna krytyka w zakresie nauki ma ogromne znaczenie. Tym bardziej, gdy mowa o badaniach klinicznych – ich wpływ na rozwój medycyny może być nieoceniony.

Wskazówki, jak pisać artykuły wtórne

Pierwszym krokiem w stronę skutecznej pracy nad metaanalizami oraz badaniami wtórnymi, będzie poprawne zrozumienie, na czym polega tego typu piśmiennictwo naukowe. Podobnie, jak w przypadku tekstów oryginalnych, można się bowiem spotkać z odrzuceniami manuskryptów przez redakcje periodyków. Grunt to właściwie podjęcie tematu, a także jakościowe i przejrzyste przekazanie swoich analiz.

Podczas pracy nad artykułem, którego efektem będą metaanalizy i badania wtórne, warto pamiętać o kilku istotnych wytycznych:

 • Wykonaj konstruktywny przegląd systematyczny. Metaanaliza powinna rozpoczynać się od tej sekcji, którą należy przeprowadzić według ściśle określonych reguł.
 • Pamiętaj, że przegląd systematyczny jest procesem złożonym, a nie raz długotrwałym. Jego cel jest jednak niezwykle istotny: znaleźć komplet wiarygodnych informacji na temat konkretnego problemu klinicznego.
 • Metaanaliza powinna być obiektywna i uczciwa, a także odpowiadać aktualnemu stanowi wiedzy z danego zakresu tematycznego.
 • Podczas swojej pracy nad tekstem, dąż do znalezienia, jak również udzielenia odpowiedzi na kwestie podejmowane w metaanalizie.

Podejmując próbę badań wtórnych, nie wahaj się sięgnąć po szerszy zakres istniejących badań. Sporą zaletą takiego podejścia jest fakt, że nie trzeba skupiać się na pojedynczych badaniach. W efekcie otrzymać można bardziej precyzyjne i całościowe spojrzenie na poruszaną problematykę.

Podsumowanie

Jak wykazaliśmy w powyższym tekście, metaanalizy i badania wtórne mają bardzo specyficzną rolę do spełnienia. Choć praca nad takimi artykułami naukowymi może być skomplikowana i czasochłonna, to efekty mają ogromne znaczenie dla świata akademickiego.

Poprzez połączenie badań z różnych źródeł, analizy meta zwiększają wiarygodność swoich treści. Właściwa identyfikacja braków czy ewentualnych błędów, może zwiększyć zainteresowanie czytelników podejmowanym tematem. Dzięki takiemu spojrzeniu naukowcy mogą kontynuować rozwój własnej wiedzy i ekspertyzy.

Bibliografia:

https://www.editage.com/insights/6-article-types-that-journals-publish-a-guide-for-early-career-researchers

https://www.cwauthors.com/article/Different-types-of-scientific-papers

https://poradnik-naukowy.gumed.edu.pl/32625.html

http://publikacje-naukowe.eu/rodzaje-publikacji-naukowych/