Plan S i cOAlition S – nowy wymiar publikacji open access?

plan_s

Od kilku lat obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania publikacjami na platformach internetowych typu open access. Niektórzy naukowcy tworzą inicjatywy, które mają na celu popularyzację właśnie takiego trybu dzielenia się wynikami badań. W 2021 roku światło dzienne ujrzała inicjatywa Plan S, którą wspiera grupa pod nazwą cOAlition S. Tym razem przyglądamy się, na czym polega zamysł projektu, a także skąd biorą się jego kontrowersje.

Plan S – co to takiego?

Inicjatywa Plan S swój początek miała już w 2018 roku, kiedy wpływowa grupa fundatorów badań przedstawiła zamiar zrewolucjonizowania publikacji naukowych. W założeniu, projekt ten dotyczyć miał badaczy, którzy otrzymali finansowanie w ramach publicznego grantu na prowadzenie swoich badań. Pomysł – nieco kontrowersyjny – zakładał wymuszenie konieczności publikacji w kanałach open access (OA).

Już sama idea spotkała się z brakiem przychylności ze strony środowiska akademickiego. Różnego rodzaju perturbacje odłożyły w czasie uruchomienie projektu, którego rozruch planowano na rok 2020. Ostatecznie, Plan S wszedł w życie w roku 2021 przy wsparciu grupy cOAlition S.

Czym jest cOAlition S?

Początki powstania cOAlition S również sięgają roku 2018. Wówczas grupa narodowych organizacji finansujących badania naukowe ogłosiła projekt mający na celu urzeczywistnienie pełnego i natychmiastowego otwartego dostępu do publikacji naukowych. Istotne jest, że grupa ta otrzymała pełne wsparcie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).

Grupa powstała z inicjatywy funduszy, które partycypują w kosztach badań naukowych. Główna zasada, jaka przyświeca cOAlition S dotyczy konieczności publikacji artykułów naukowych w czasopismach lub platformach open access. Dotyczy to treści powstających w oparciu o granty krajowe, regionalne lub międzynarodowe.

Jakie zasady przyświecają inicjatywie Plan S?

Oprócz głównej zasady dotyczącej konieczności publikacji open access, Plan S opiera się również na 10 wytycznych, które definiują strategię działania idei. Dodatkowe instrukcje dla środowiska akademickiego to:

  1. Autorzy lub instytucje zachowują prawa autorskie do swoich publikacji. Jednocześnie, treści należy publikować na otwartej licencji, najlepiej Creative Commons Attribution (CC BY).
  2. Fundatorzy opracowują solidne kryteria i wymagania dotyczące usług, jakie świadczyć muszą czasopisma, platformy oraz repozytoria OA.
  3. Jeżeli nie funkcjonuje jeszcze czasopismo lub platforma open access na wysokim poziomie, fundatorzy koordynują prace na rzecz ich ustanowienia.
  4. W określonych przypadkach opłaty za publikacje pokrywają fundatorzy lub instytucje badawcze, nie zaś indywidualni badacze.
  5. Ma miejsce wsparcie różnorodności modeli biznesowych czasopism i platform OA. Jednocześnie dąży się do standaryzacji opłat tak, by było one współmierne do świadczonych usług publikacyjnych.
  6. Fundatorzy działają na rzecz zapewnienia większej przejrzystości. Zachęcają rządy, uniwersytety, organizacje badawcze, biblioteki, akademie, a także towarzystwa naukowe do dostosowania swoich strategii, polityk i praktyk.
  7. Zasady Plan S mają zastosowanie do wszystkich rodzajów publikacji naukowych. Jednocześnie fundatorzy zastrzegają, że termin osiągnięcia wymagań może być odpowiednio dłuższy i potrzebować oddzielnego procedowania.
  8. Plan S nie wspiera modelu „hybrydowego” w wydawnictwach. Jednakże, w określonych przypadkach fundatorzy mogą przyczynić się do dofinansowania takich publikacji.
  9. Fundatorzy mają na celu monitoring i sankcjonowanie beneficjentów, którzy nie spełniają wymogów finansowania.
  10. Podejmując decyzję o finansowaniu, fundatorzy biorą pod uwagę wartość pracy, a nie kanał publikacji czy jego impact factor.

Co powinni wiedzieć naukowcy w ramach inicjatywy Plan S?

Wśród najpoważniejszych inicjatorów cOAlition S i Plan S znaleźć można takich fundatorów badań, jak Bill & Melinda Gates Foundation, Howard Hughes Medical Institute czy londyński Wellcome.

Sponsorzy zatwierdzili ponad 200 tysięcy artykułów naukowych na przestrzeni 2020 roku. Liczba ta stanowi około 5% wszystkich opublikowanych tekstów, lecz aż 12% spośród publikacji w czasopismach o wysokim odsetku cytowań.

Najważniejszą informacją dla autorów prac naukowych jest to, że treści muszą być z automatu udostępnione za darmo. Stąd właśnie zrecenzowane teksty trafiać mają na platformy open access, albo do czasopism otwartego dostępu.

Grupa cOAlition S stworzyła też przydatne narzędzie o nazwie Journal Checker Tool. Dzięki niemu każdy może sprawdzić, czy planowana publikacja spełnia wymogi projektu Plan S.

Kontrowersje związane z inicjatywą cOAlition S

Czasopisma w dużej mierze dostosowały się do nowej rzeczywistości od 2021 roku. Największe problemy pojawiają się w przypadku wysoce selektywnych czasopism, które charakteryzują się sporym odsetkiem odrzuceń artykułów. W tym wypadku argumentacja przeciw opcji Plan S dotyczyła bardzo wysokich opłat za publikowane artykuły.

Wkrótce okazało się jednak, że nawet najbardziej elitarne czasopisma poszły na ugodę z cOAlition S. Proponują one możliwości publikacji open access, lecz opłaty publikacyjne należą tu do najwyższych na rynku. Dla przykładu, OA Nature pobiera opłatę w wysokości 11.500 USD.

Plan S – nowy wymiar publikacji open access?

Podsumowując, inicjatywa Plan S zmienia sposób postrzegania publikacji o otwartym dostępie w świecie akademickim. Zrecenzowane w ramach peer review artykuły, których autorzy otrzymali wsparcie finansowe, muszą spełnić wymogi open access. Entuzjaści tej metody zauważają, że tego typu zmiany w publikacjach pozytywnie wpłyną na rozwój nauki. Czas pokaże, czy do cOAlition S dołączą kolejne instytucje regionalne, państwowe, jak też prywatne, które finansować będą badania naukowe. Wiele wskazuje na to, że Plan S pozostanie z nami na dłużej.


Bibliografia:

https://www.nature.com/articles/d41586-021-00883-6

https://www.coalition-s.org

https://otwartanauka.pl/blog/1151-kto-przyjal-plan-s

https://journalcheckertool.org